Åpningstider og priser

Her finner du oppdaterte åpningstider og priser for inne- og utebadet:

Saudahallen tar ikke ansvar for åpningstider kunngjort på andre nettsteder.

Åpningstider 2019:

Mandag:
Morgenbading: 07:00 – 08:00
Familiebading: 17:00 – 18:45
Voksenbading: 19:00 – 21:00

Merk: Siste time er ikke lenger forbeholdt bare damer.

 

Tirsdag:
Familiebading: 17:00 – 18:45
Voksenbading: 19:00 – 21:00

Onsdag:
Morgenbading: 07:00 – 08:00
Voksenbading: 19:00 – 21:00

Torsdag:
Familiebading: 17:00 – 18:45
Voksenbading: 19:00 – 21:00

Fredag:
Morgenbading: 07:00 – 08:00
Familiebading: 17:00 – 18:45
Voksenbading: 19:00 – 20:00

Lørdag:
Miljøbading (pensjonist): 11:00 – 12:00
Familiebading: 13:00 – 17:00

Priser 2019:

Barn: 70
Voksen: 130
Skoleungdom/honnør: 90
Familiebillett (inntil 5 personer): 280

Barn:
Klippekort kr 670   (12 klipp)
Halvårskort kr 840
Helårskort kr 1480

Voksne:
Klippekort kr 1250 (12 klipp)
Halvårskort kr 1680
Helårskort kr 2950

Skoleungdom/honnør:
Klippekort kr 860  (12 klipp)
Halvårskort kr 1230
Helårskort kr 2250

Armbånd til klippe/års og halvårskort kr 100 (kan fylles på når det er oppbrukt)

Billetter og armbånd kjøper du i luka i Saudahallen.

Du finner oss her (kart).

Reglement for bading i Saudahallen.