Bade trygt i Saudahallen

Ordensregler Saudahallen:

 • For at du og alle andre skal få en trivelig og sikker opplevelse i badeanlegget må alle som besøker oss forholde seg til ordensreglene.
 • All bading skjer på eget ansvar. Foreldre/foresatte skal se til sine barn. Badevaktene er her for å overvåke og hjelpe om noe skjer, og yte kvalifisert førstehjelp ved uhell.
 • Barn under 8 år må ha følge med voksen. Barn over 8 år må være svømmedyktig om de skal bade aleine.
 • Barn under 12 år får ikke bruke badstuer uten følge med voksne.
 • Grundig såpevask uten badetøy må foretas før bruk av basseng og badstu.
 • Undertøy under badetøy er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt med mat eller snop i badstuer.
 • Alkohol, røyk, snus og tyggegummi er ikke tillatt.
 • Personer som lider av smittsomme sykdommer, har åpne sår, plaster eller bandasje har ikke adgang til badeanlegget.
 • Badende som ikke kan svømme må bruke den grunne delen av bassengene. Vis hensyn overfor mindre svømmedyktige. Stuping og hopping kan bare foregå når det ikke er risiko for andre, og bare på dyp del av bassenget.
 • Løping langs kanten, dytting, underdraging og slåssing er ikke tillatt.
  De badende plikter å respektere personalets anvisninger.
 • Overtredelse av ordensreglene og unnlatelse av å følge personalets anvisninger kan føre til bortvisning fra anlegget for kortere eller lengre tid.
 • Kun godkjent badetøy beregnet for bading/svømming er tillatt i bassengene.
 • Sauda kommune tar ikke ansvar for eventuelle bortkommede eiendeler.

 

Badevakter

Alle badevakter i Saudahallen har opplæring i livredning, hjerte- og lungeredning og automatisk hjertestarter fra Norges Livredningsselskap. Hjertestarter er plassert i foajeen ved billettluka.
Repetisjon på NLS` Livredningstest blir utført hvert år i tillegg til egentrening.

Swimeye

SwimEye™ er et teknisk hjelpemiddel for badevaktene som er med på å forebygge alvorlige drukningshendelser og redde liv gjennom hurtig varsling. En alarmsituasjon/druknings-hendelse på bassengbunnen kan visuelt dokumenteres og årsaksforhold avklares i løpet av sekunder. Systemet er et utmerket HMS-verktøy samt tilpasset EU-standardene for Sikkerhetskrav til drift (NS-EN 15288-2:2008). I tillegg er SwimEye™ en offentlig godkjent drukningsalarm som KKDI vurderer støtte til i Norge. Overvåkningen av bassengbunnen er også i tråd med Datatilsynets regelverk.